Lojer Kinos X behandlingsbenker | Behandlings- og undersøkelsesbenker | Fysiopartner

Lojer Kinos X behandlingsbenker

Varenummer Produkt Pris
Kinos X4_C1 Kinos X4 42 375,00 NOK 33 900,00 NOK (mva 25,00 %) (mva 0 %)
Kinos X5_C1 Kinos X5 44 875,00 NOK 35 900,00 NOK (mva 25,00 %) (mva 0 %)

FYSIOTERAPI OG REHAB

SYKEHUS OG PLEIE