Salgsvilkår | Fysiopartner

Salgsvilkår - Fysiopartner AS

Avtalevilkår Mai 2023

I avtalevilkår skilles det mellom Private Forbrukere og Profesjonelle Kunder. Definisjonen på en profesjonell kunde er at denne benytter produktet i forbindelse med en aktivitet som han/hun har økonomisk fordel av, eller som andre grunnet bruken har en økonomisk fordel av. En registrert virksomhet som kjøper et produkt er uten unntak å anse som en profesjonell kunde. Ved avvik mellom rettigheter for Profesjonelle og Private, vil dette være markert.
Avtalevilkårene ved kjøpets inngåelse er å anse som gjeldende. Dersom avtalevilkårene endres i etterkant av en inngått avtale, vil ikke endringene ha tilbakevirkende kraft. Bestillings­tidspunktet anses som avtaletidspunktet.


Salgsvilkår og betaling
Mva kommer i tillegg til alle priser. Vi sender ordrebekreftelse til registrert e-post adresse på alle bestillinger. Ordrebekreftelsen inneholder det avtalte kjøpet. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost . Prisene i nettbutikken og salg via telefon kan divergere, og prisavslag kan ikke kreves som følge av at varen er billigere ved alternativ kjøpsform. Leveringsbetingelsene følger norsk lov. Selger forbeholder seg eiendomsrett til varene inntil full betaling er mottatt. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Fysiopartner tar forbehold om pris­endringer, feil og forsinkelse i oppdatering av lagersaldo, trykkfeil, endringer i tekst, bilder, linker på våre nettsider, tekniske feil på våre nettsider og feil i vårt trykte materiell. Av publiserings­tekniske grunner kan mindre fargeavvik i bildene på web og trykket materiell forekomme. Ved tekniske feil i vår nettbutikk som påvirker prisen på varer vil Fysiopartner ha rett til å kontakte kunden og oppgi rett pris.

Private forbrukere kan kun betale med betalingskort i Fysiopartners nettbutikk. Beløpet blir reservert ved bestilling og belastet betalingskortet ved registrering av ordre. Registrerte virksomheter kan velge faktura som betalingsmåte i nettbutikken etter kredittgodkjenning av Fysiopartner, eller betalingskort.

Kundeavtaler med rabatter:
Dersom ditt firma har rett til en fast rabatt knyttet til en avtale, skal dette avklares og rabatt opprettes på kundenummeret før det legges inn en ordre i nettbutikken. Dersom en rabatt ønskes etter at kjøpet er gjennomført, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 200,- Det samme gjelder ved bruk av kampanjekoder.


Bestilling
For å handle hos Fysiopartner må man ha fylt 18 år. Bestillingen er bindende i det kunden bekrefter bestillingen. Ordrebekreftelse sendes til den registrerte e-postadressen. Ordrebekreftelsen inneholder all nødvendig informasjon om produkter, pris, frakt og leveringsadresse. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart, og senest innen 24 timer, på telefon 23 05 11 60 eller epost . Administrasjonsgebyr på kr. 50,- (eks mva) vil tilkomme.


Levering / fraktkostnader
Levering skjer fra Fysiopartner sitt lager på Sofiemyr. Vi delleverer kun etter avtale, og ekstra fraktkostnader vil tilkomme. Forsendelse skjer med eksternt fraktselskap for kjøpers risiko. Dersom kunden ikke er tilstede når pakken skal leveres, vil / kan det tilkomme ekstra omkostninger for frakt (egen faktura).
Det er kundens plikt å rapportere eventuelle skader direkte til sjåfør ved mottak av varer. Dette må også rapporteres direkte til Fysiopartner så raskt som mulig samme dag som varen er mottatt. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle.

Bedrift: Pakker og store varer leveres til registrerte adresses dør. (Ved større leveringer, se punkt under.) Levering til firmaer registrert kun med personnavn vil bli behandlet som privat levering, derfor må det fremgå tydelig av navnet at det er et firma.

Privat: Pakker opp til 35 kg sendes til nærmeste utlever­ingssted. Store varer leveres til registrerte adresses dør.

På alle ordre vil fraktkostnad tilkomme ihht våre fraktklasser, om ikke annet er avtalt. Kunden betaler kun frakt på det tyngste produktet i en bestilling. Unntak dersom totalvekten overstiger 1000 kg. Fraktkostnader vil komme frem på tilbudet som mottas.

Ordre som skal leveres / bæres inn / monteres av Fysiopartner:
- Kunde må oppgi adkomstmuligheter fra gateplan (f.eks. trapp/dør/garasjeanlegg/heis osv.)
- Kunde må oppgi mål i cm. på høyde og bredde på døråpninger og i tillegg høyde/bredde oppgi dybdemål der varene kan transporteres i heis.
- Kunde må ta bilder av korridor/døråpning/trapp/heis for å lettere kunne beregne tidsbruk.
- Ved feil informasjon om mål/adkomstmuligheter så vil kunde bli fakturert for ekstra tidsbruk i ettertid.
- Ved større ordre må det tas en befaring av Fysiopartner for å beregne tidsbruk ved levering.
- Tilleggskostnader for levering tilkommer.Angrerett og reklamasjon – PRIVAT

Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf.Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf.  Angrerettloven § 25). Varen må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt betales av kunden, og det anbefales å sende pakken med sporing, slik at du kan spore pakken helt til den er ankommet oss. Hele ordren krediteres, inkl. frakt, fakturagebyr etc. etter mottatt og godkjent retur.

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartners ordinære sortiment, bestillingsvarer eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg (jf. Angrerettloven § 11 og § 13), og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil vi trekke fra kostnader for frakt to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader. Resterende vil bli kreditert kunde og varene lagt tilbake på lager.

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: To år etter at kjøper har mottatt varen, men dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides reklamasjonsfristen til fem år. Fysiopartner står for returfrakt. Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder ødelagt produkt ved levering), og på disse produkter gjelder en garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: Det er kundens plikt å rapportere eventuelle skader direkte til sjåfør ved mottak av varer. Dette må også rapporteres direkte til Fysiopartner så raskt som mulig samme dag som varen er mottatt. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. Fysiopartner står for returfrakt. Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes senest to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den. Fysiopartner står for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare.

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeidsfortjen­este eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur HER.
Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese ved å klikke HER.Angrerett og reklamasjon – BEDRIFT

Angrerett: Angreretten betinger at melding (en aktiv handling) er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Kunden skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Angrerettloven § 25).
Varen må være uåpnet og i original emballasje. Returfrakt betales av kunden, og det anbefales å sende pakken med sporing, slik at du kan spore pakken helt til den er ankommet oss. Kun produktpris krediteres (100% for ordinære lagervarer og 80% for ordinære bestillingsvarer). Forsendelseskostnader vil ikke bli refundert, med mindre selger har misligholdt avtalen, da dette ikke er en del av produktkjøpet, men en videreformidling av eksterne tjenester (jvf. leveringssted).

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartners ordinære sortiment, bestillingsvarer eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. Varer på tilbud eller kampanje refunderes ikke. Dette gjelder både i nettbutikken og ved kjøp via telefon av Fysiopartner. Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Dersom du ikke henter din pakke på utleveringssted og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg (jf. Angrerettloven § 11 og § 13), og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil vi trekke fra kostnader for frakt to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader. Resterende vil bli kreditert kunde og varene lagt tilbake på lager.

Garanti/reklamasjon ved produksjonsfeil: 1 års garanti om ikke annet er angitt. Fysiopartner står for returfrakt. Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder ødelagt produkt ved levering), og på disse produkter gjelder en garantitid på 3 mnd.

Reklamasjon ved transportskade: Det er kundens plikt å rapportere eventuelle skader direkte til sjåfør ved mottak av varer. Dette må også rapporteres direkte til Fysiopartner så raskt som mulig samme dag som varen er mottatt. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. Fysiopartner står for returfrakt. Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes innen 5 virkedager etter mottak. Fysiopartner står for returfrakt. Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare. Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeids­fortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

Last ned skjema for angrerett og retur HER.
Denne må fylles ut og sendes på mail til , samt printes ut og pakkes med varen(e) som skal returneres, ihht gitte frister forklart over.

Fysiopartner forholder seg til angrerettloven, som du kan lese ved å klikke HER.

FYSIOTERAPI OG REHAB

SYKEHUS OG PLEIE