OM OSS | Fysiopartner

Vi brenner for løsninger som bidrar til gjensidig bedre forretninger, helse
og velvære for våre kunder og deres pasienter.

Fysiopartner tilbyr et komplett og nøye utvalgt utvalg av produkter og tjenester for fysioterapi, rehabiliteringstrening og sykehus- og pleie.

Vårt tilbud spenner fra enkeltprodukter fra kjente, etablerte varemerker til omfattende løsninger og tjenester for komplette helseinstitusjoner. Vår ambisjon er å være en langsiktig partner for våre kunder og leverandører.

Fysiopartner AS er kvalitetssikret i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

 

Kvalitetspolitikk

• Fysiopartner AS sikrer kvalitet i alle ledd, blant annet gjennom effektiv avvikshåndtering og regelmessig gjennomgåelse av alle rutiner med utgangspunkt i ISO 9001.

• Fysiopartner AS forplikter seg til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, og endringer gjøres fortløpende for å gi våre kunder den beste opplevelsen.

• Fysiopartner AS jobber kontinuerlig for at vi skal kunne tilby de beste produktene til våre kunder innen fysioterapi og rehabiliteringstrening samt til private og offentlige sykehus og klinikker.

• Fysiopartner AS skal følge generelle lover, retningslinjer og krav som organisasjonen berøres av.

• Kort oppsummert står Fysiopartner AS evne til å oppfylle kundenes krav og høye forventninger sentralt i vår praksis. 

 

Image

 Miljøpolitikk
"Med utgangspunkt i ISO 14001 skal Fysiopartner AS ta miljøhensyn i alle beslutninger vi tar og i de handlinger vi utfører, og gjennom kontinuerlig forbedringarbeide for å forebygge forurensning, ulykker, helserisiko og redusere vår miljøpåvirkning. Vi skal overholde gjeldende miljølovgivning, regulatoriske og lovbestemte krav, samt retningslinjer og anbefalinger som selskapet er berørt av og underlagt.

Videre skal Fysiopartner AS samarbeide med myndigheter og organisasjoner slik at vårt miljøarbeid følger og etterstreber felles miljømål. Vi skal kontinuerlig arbeide for økt intern miljøkompetanse og påvirke våre kunder,
leverandører og andre interessenter gjennom vårt engasjement på miljøområdet. Fysiopartner AS skal bidra til en bærekraftig utvikling og være et pålitelig alternativ for våre kunder og samarbeidspartnere."

 

Etiske retningslinjer - ansvar på alle nivåer/Code of Conduct

Lojer-konsernet, der Fysiopartner inngår, bestreber seg på å drive en konsekvent og lønnsom forretningsvirksomhet ved å opptre ansvarlig i alle deler av virksomheten. Lojer legger også stor vekt på å oppfylle sine sosiale forpliktelser.
Lojers etiske retningslinjer definerer selskapets generelle prinsipper som ansatte og andre interessenter, som underleverandører og leverandører, forventes å følge. Retningslinjene omhandler spørsmål knyttet til lover, forordninger og forskrifter, interessekonflikter, bestikkelser, menneskerettigheter, likestilling, konfidensialitet og god forretningspraksis.

Du kan laste ned de etiske retningslinjene her »

0
Fysiopartner ble etablert
0
års erfaring i bransjen
0
kunder

Fysiopartner har siden oppstarten i 1996 etablert seg som en seriøs og troverdig leverandør av utstyr til helse og trening.
I 2015 styrket vi vår posisjon ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Vi har dermed utviklet oss videre mot å ha et større fokus på å være total­leverandør av utstyr og inventar til behandling, rehabilitering og fysikalsk trening. Fra 2019 la vi også til et stort sortiment av medisinsk inventar til sykehus og pleiesektoren.

Finske Lojer Group er i dag Nordens største produsent av senger til sykehus. Produktene i Lojers sortiment brukes i mer enn 115 land. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet innenfor sitt sortiment.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på Fysiopartners faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter, helseklinikker, rehabiliteringsinstitusjoner og utdanning/skoler samt offentlige og private sykehus og pleieinstitusjoner.

Vi har hovedkontor, showroom og serviceavdeling i Oslo, samt stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.

Fysiopartner er en langsiktig partner som hjelper våre kunder til å hjelpe.

FYSIOTERAPI OG REHAB

SYKEHUS OG PLEIE