MOTOmed | Rehab / Terapi | Fysiopartner

MOTOmed

Bevegelsesterapi - hos terapeut, på sykehus og hjemme

“Bevegelse er resepten” – MOTOmed er konstruert for å gi barn/unge og voksne med fysiske begrensninger en mulighet for regelmessig aktivitet. Terapisykkelen er laget for personer med nedsatt bevegelighet og/eller kraft i ben, føtter, armer, hender og fingre, samt de med nedsatt syn. Vanlige målgrupper: MS, slag, paraplegia, quadriplegia, CP, Parkinson, andre nevrologiske lidelser, langvarig sengeleie, dialyse, alzheimer/demens samt andre former for nedsatt bevegelsesevne.

Med terapisykkelen kan armer og ben beveges og aktiveres enten ved hjelp av en motor, ved egen muskelkraft eller en kombinasjon. MOTOmed muvi er den eneste modellen for simultan aktivitet, hvor arm- og bensykling kan gjøres samtidig. Sykling med MOTOmed er for mange en nødvendig del av daglig aktivitet, mobilitet eller rehabilitering. Aktiviteten vil bl.a gi forbedringer i muskelstyrke, mindre muskelstivhet/spasmer, økt velvære og bedret livskvalitet. Grafikken på skjermen vil hjelpe brukeren til symmetrisk trening og har motiverende programer for forskjellige mål for treningen: styrke, utholdenhet, koordinasjon, løse opp spasmer og konsentrasjon.

Kontakt oss for mer informasjon og en demonstrasjon av MOTOmed. Mail: eller tlf 23 05 11 60.

 

FYSIOTERAPI OG REHAB

SYKEHUS OG PLEIE