Personvernpolicy | Fysiopartner

Personvernpolicy for Fysiopartner AS

1. Registeransvarlig

Fysiopartner AS
Ryensvingen 15
0680 Oslo

2. Ansvarlig for personopplysningene
Katarina Moëll,

3. Benevnelse på register og datainnhold
Fysiopartners kunde- og markedsregister.
Vi håndterer personopplysninger fra våre partnere, kunder og potensielle kunder samt deres representanter.

4. Formål
Vi samler inn og håndterer personopplysninger fra våre partnere, kunder og potensielle kunder samt deres representanter som de frivillig gir oss. Denne informasjonen brukes til kunderelasjonshåndtering, kundekommunikasjon og forbedring av Fysiopartner AS online serviceopplevelse. I tillegg benytttes informasjonen til markedsføring og tilbud til våre kunder.

Behandlingen av personopplysninger er i overensstemmelse med både EUs Generelle Databeskrivende Forordning (679/2016, GDPR Regulering) og norges nasjonale databeskyttelseslovgivning.

5. Personopplysninger som vi samler inn

Våre personopplysninger kan inneholde følgende informasjon:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og tittel på personen.
Selskapsnavn, kontaktinformasjon og bransje.
Ordrehistorikk og innkjøpsstatistikk.
Besøksstatsitikk på Fysiopartners/Lojers web-sider og tjenester.
Markedsføring og markedsføringsinformasjon, f.eks. registreringsrettet markedsføringsaktiviteter (f.eks. epostlister) og / eller som deltaker (f.eks. konkurranser på web) eller i forbindelse med andre kundeaktiviteter.
Vi bruker såkalte cookies på vår nettside. Detaljer om besøk på nettstedet vårt, inkludert informasjon om din datamaskin eller enhet, inkludert IP-adresse, operativsystem og nettleser, samles for å forhindre svindel og for ulike administrative formål, for eksempel overvåking av ytelsessted, forbedring av brukervennlighet, layout og navigering . Samlet informasjon kan også brukes av oss til å vise tilbud og annonser basert på geografisk plassering.

6. Kilder for informasjonsregistrering

Personlige data og annen kontaktinformasjon er basert på kundeforhold eller annet forhold til Fysiopartner. Vi samler inn opplysninger når du registrerer deg for kontakt, registrerer våre online-tjenester eller bruker våre tjenester.

Vi samler personlig informasjon fra deg eller fra et register med deres offentlige bedriftsinformasjon. Vi kan også motta personlig informasjon fra din arbeidsgiver eller fra noen andre som melder deg på et av våre kurs.

Vi sporer også informasjonskapsler når du besøker Fysiopartner/Lojers nettsider hvis den gir en kopi av IP-adressen. Personlige data kan også leveres fra tilfelle til tilfelle fra kommersielle og offentlige eksterne aktører.

7. Angivelse av dine personopplysninger

Personopplysningene vi håndterer, er kun for bruk av selskapet, unntatt ved anledninger når vi bruker en ekstern tjenesteleverandør, enten for å gi en verdiøkende tjeneste eller for å støtte en kredittbeslutning. Informasjon er ikke gitt av selskapet eller dets partnere, unntatt i saker knyttet til kredittapplikasjoner, innkreving eller fakturering og lovbestemte forpliktelser. Registrert personlig informasjon vil bli slettet på forespørsel fra brukeren, med mindre lovgivningen, uregulerte fakturaer eller gjenoppretting hindrer data fjerning.

8. Overføring av data innenfor EU eller EØS

Informasjonen vi samler inn fra deg, kan overføres til og / eller lagres på et sted utenfor EU / EØS, for eksempel USA. De kan også behandles av leverandørens ansatte som arbeider utenfor EU / EØS. Vi har de nødvendige avtaler og andre mekanismer nødvendig for at dine personlige data forblir beskyttet og behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Under alle omstendigheter overfører vi bare dine personlige opplysninger utenfor EU / EØS av følgende juridiske årsaker:

• Europa-kommisjonen har bestemt at det er sikret et tilstrekkelig grad av databeskyttelse i mottakerlandet.

• Vi har tatt hensiktsmessige forholdsregler for å overføre dine personlige opplysninger ved hjelp av de vanlige vilkårene som er godkjent av EU-kommisjonen. Du har rett til å motta en kopi av disse standardklausulene ved å kontakte oss.

• Du har uttrykt ditt samtykke til overføring av dine personlige opplysninger, eller det er en annen legitim kriterium for å overføre dine personlige data utenfor EU / EØS, for eksempel den amerikanske Privacy Shield godkjent av EU-kommisjonen.

9. Beskyttelse mot registrering og lagring av persondata

Dokumenter samlet inn i klienthendelser og annen manuelt behandlet kundeinformasjon lagres i låst lagringsplass etter førstebehandlingen. Kun ansatte med tildelt ansvar har rett til å behandle manuelt lagret kundeinformasjon.

Våre digitale medier er beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske løsninger. Bare personer autorisert av Fysiopartner har tilgang til registret. Vi vil slette utdaterte og unødvendige data på riktig måte. Vi beholder kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger som definert i denne personvernreglene. På grunn av regnskapsloven, eller annen gjeldende lov, kan det være nødvendig med opplysninger for en lengre periode enn ovennevnte periode.

10. Informasjon om registret, korrigeringer og tilbakekalling av samtykke

Som privatperson har du rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler, og du kan be om en kopi. Du har rett til å få feil personopplysninger rettet, og du kan be oss om å slette deres personlige opplysninger. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av personlige data kan bety at vi ikke vil kunne levere meldingene, invitasjonene og tjenestene som er beskrevet ovenfor. Du kan be om dine personlige data i maskinlesbar form og overføre data til en annen part som er ansvarlig for databehandling.

Du kan velge å avregistrere deg når som helst, og i forbindelse med dette avbryter vi databehandling for de ovennevnte formålene og fjerner personopplysningene fra vårt register.
For avmeldig av nyhetsbrev gjøres det via en lenke i nyhetsbrevet. For andre opplysninger sendes en forespørsel til Fysiopartner.

Fysiopartner AS
Ryensvingen 15
0680 Oslo


Fysiopartner vil svare på spørsmål senest i løpet av 1 måned, så lenge det ikke foreligger saklige grunner for å forlenge svartiden. 

 

11. Endringer i vår personvernpolicy
Vi forsøker kontinuerlig å utvikle og forbedre våre tjenester og derfor forbeholder vi oss retten til fortløpende å publisere eventuelle endringer i vår personvernpolicy på denne siden.

FYSIOTERAPI OG REHAB

SYKEHUS OG PLEIE