SALGSBETINGELSER

Avtalevilkår

I avtalevilkår skilles det mellom Private Forbrukere og Profesjonelle Kunder. Definisjonen på en profesjonell kunde er at denne benytter produktet i forbindelse med en aktivitet som han/hun har økonomisk fordel av, eller som andre grunnet bruken har en økonomisk fordel av. En registrert virksomhet som kjøper et produkt er uten unntak å anse som en profesjonell kunde. Ved avvik mellom rettigheter for Profesjonelle og Private, vil dette være markert.

Avtalevilkårenes gyldighet
Avtalevilkårene ved kjøpets inngåelse er å anse som gjeldende. Dersom avtalevilkårene endres i etterkant av en inngått avtale, vil ikke endringene ha tilbakevirkende kraft. Bestillingstidspunktet anses som avtaletidspunktet.
Private forbrukere kan kun betale med betalingskort i Fysiopartners nettbutikk. Beløpet blir reservert ved bestilling og belastet betalingskortet ved registrering av ordre. Registrerte virksomheter kan handle med kreditt etter kreditgodkjenning av Fysiopartner eller med betalingskort.

Salgsvilkår
Mva kommer i tillegg til alle priser. Av publiseringstekniske grunner kan mindre fargeavvik i bildene på web og trykket materiell forekomme. Vi sender ordrebekreftelse til registrert e-post adresse på alle bestillinger som gjøres via nettbutikken. Ordrebekreftelsen inneholder det avtalte kjøpet. Ved avvik mellom ordrebekreftelse og ønsket kjøp må dette meddeles Fysiopartner umiddelbart på telefon 23 05 11 60. Prisene i nettbutikken og salg via telefon kan divergere, og prisavslag kan ikke kreves som følge av at varen er billigere ved alternativ kjøpsform. Leveringsbetingelsene følger norsk lov. Selger forbeholder seg eiendomsrett til varene inntil full betaling er mottatt. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr.

Fysiopartner tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, endringer i tekst, bilder, linker på våre nettsider, tekniske feil på våre nettsider og feil i vårt trykte materiell. Ved tekniske feil i vår nettbutikk som påvirker prisen på varer vil Fysiopartner ha rett til å kontakte kunden og oppgi rett pris.

Varer på tilbud eller kampanje refunderes ikke! Dette gjelder både i nettbutikken og ved kjøp via telefon av Fysiopartner.

Vi tilbyr alle bedrifer registrert med organisasjonsnummer å velge faktura ved kjøp i nettbutikken. Våre rutiner tilsier at vi kredittsjekker alle bedrifter som velger faktura som betalingsmåte. Dersom kreditt ikke anbefales vil vi ta kontakt og du ønskes velkommen til å legge inn din bestilling på nytt, og velge kort som betalingsmåte.

Bestilling
For å handle hos Fysiopartner må man ha fylt 18 år. Bestillingen er bindende i det kunden bekrefter bestillingen. Ordrebekreftelse sendes til den registrerte e-postadressen. Ordrebekreftelsen inneholder all nødvendig informasjon om produkter, pris, frakt og leveringsadresse. Administrasjonsgebyr på kr. 45,- (eks mva) vil tilkomme.

 

Levering / fraktkostnader
Levering skjer fra Fysiopartner sitt lager i Moss. Vi delleverer dersom vi ikke har alle varer på lager ved bestilling. Kun en frakt og et administrasjonsgebyr vil bli belastet. Ønskes ikke dellevering må dette gis beskjed om ved bestilling. Forsendelse skjer for kjøpers risiko.

Bedrift: Pakker og store varer leveres til registrerte adresses dør. (Ved større leveringer, se punkt under.) Levering til firmaer registrert kun med personnavn vil bli behandlet som privat levering, derfor må det fremgå tydelig av navnet at det er et firma.
Privat: Pakker opp til 35 kg sendes til nærmeste utleveringssted. Store varer leveres til registrerte adresses dør.

På webordre blir fraktkostnader på kr. 100,- (eks mva) beregnet for ordresummer under kr. 1000,-.

På varer som er bestilt via manuell ordre vil fraktkostnad tilkomme ihht våre fraktklasser, om ikke annet er avtalt. Kunden betaler kun frakt på det tyngste produktet i en bestilling. Unntak dersom totalvekten overstiger 1000 kg. Fraktkostnader vil komme frem på tilbudet som mottas.

Ordre som skal leveres / bæres inn / monteres av Fysiopartner:
– Kunde må oppgi adkomstmuligheter fra gateplan (f.eks. trapp/dør/garasjeanlegg/heis osv.)
– Kunde må oppgi mål i cm. på høyde og bredde på døråpninger og i tillegg høyde/bredde oppgi dybdemål der varene kan transporteres i heis.
– Kunde må ta bilder av korridor/døråpning/trapp/heis for å lettere kunne beregne tidsbruk.
– Ved feil informasjon om mål/adkomstmuligheter så vil kunde bli fakturert for ekstra tidsbruk i etterskudd.
– Ved større ordre må det tas en befaring av Fysiopartner for å beregne tidsbruk ved levering.
– Tilleggskostnader for levering tilkommer.

 

Angrerett og reklamasjon – PRIVAT

Angrerett: Senest 14 dager etter mottak av varen. –  Varen må være uåpnet og i original emballasje. – Returfrakt betales av kunden. – Hele ordren krediteres, inkl. frakt, fakturagebyr etc. etter mottatt og godkjent retur.

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartners ordinære sortiment eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. – Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Reklamasjon ved produksjonsfeil: To år etter at kjøper har mottatt varen, men dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides reklamasjonsfristen til fem år. – Fysiopartner står for returfrakt. – Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. – Forbruksvarer er unntatt denne garantien
(men gjelder ødelagte produkt ved levering).

Reklamasjon ved transportskade: Må påføres fraktpapirene ved mottak og meldes til Fysiopartner innen 3 dager etter mottak. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. – Fysiopartner står for returfrakt. – Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes senest to måneder fra det tidspunktet da forbrukeren oppdaget feilen eller burde ha oppdaget den. – Fysiopartner står for returfrakt. – Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare.    

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

 

Angrerett og reklamasjon – BEDRIFT

Angrerett: Senest 14 dager etter mottak av varen. –  Varen må være uåpnet og i original emballasje. – Returfrakt betales av kunden. – Kun produktpris kreditteres (100% for ordinære lagervarer og 80% for ordinære bestillingsvarer). – Forsendelseskostnader vil ikke bli refundert, med mindre selger har misligholdt avtalen, da dette ikke er en del av produktkjøpet, men en videreformidling av eksterne tjenester (jvf. leveringssted).

Angreretten gjelder ikke: Ingen angrerett på produkter utenfor Fysiopartners ordinære sortiment eller produkter som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner. – Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes forbrukerens omgang med produktet, for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake og for varer hvor det fysiske produktet kun er en del av totalproduktet.

Reklamasjon ved produksjonsfeil: 1 års garanti om ikke annet er angitt. – Fysiopartner står for returfrakt. – Hvis produktet ikke kan repareres erstattes produktet og sendes fraktfritt til kunde. – Forbruksvarer er unntatt denne garantien (men gjelder ødelagte produkt ved levering).

Reklamasjon ved transportskade: Må påføres fraktpapirene ved mottak og meldes til Fysiopartner innen 3 dager etter mottak. Uten dette vil reklamasjonsrett for fraktskade bortfalle. – Fysiopartner står for returfrakt. – Fysiopartner erstatter skadede varer og sender fraktfritt til kunde etter godkjent retur.

Reklamasjon ved levering av feil mengde eller feil vare: Må meldes innen 10 dager etter mottak. – Fysiopartner står for returfrakt. – Nye varer sendes fraktfritt til kunde etter mottatt og godkjent retur av feil vare.    

Fysiopartner hefter ikke for tap som tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap pga. svikt i produktet. Fysiopartner kan kun kreves for kostnaden som er direkte relatert til å få produktet til å fungere igjen etter hensikten. Forsinkede leveranser gir ikke anledning til kompensasjon.

PRODUKTER OG NETTBUTIKK OTSIKKO

PRODUKTER OG NETTBUTIKK

 Kundeservice