Om Fysiopartner AS

Fysiopartner AS har siden starten i 1996 posisjonert seg til å bli en ledende leverandør i Norge innenfor høykvalitets produkter og komplette løsninger til helse, trening og velvære.
Fra 2015 har vi styrket vår posisjon ytterligere ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet som totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling.

I 2019 overtok vår eier Lojer Oy det finskbaserte Merivaara Oy sin virksomhet innen pleie- og behandlingsprodukter. Overtakelsen inkluderer Merivaaras produktsortiment hovedsakelig innen sykehus- og undersøkelsessenger, benker, pasientvogner, fødesenger reservedeler, etc. Med denne avtalen blir Lojer Skandinavias største produsent av sykehussenger, og vi i Fysiopartner kan etter dette tilby markedets bredeste og beste produktportefølje innen de nevnte områder.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på vår faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter og helseklinikker, treningssentre samt offentlige institusjoner innenfor rehabilitering og utdanning.

Vi har hovedkontor og showroom i Oslo, serviceavdeling i Moss, nettbutikk og stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.

www.lojer.com
www.medema.se

 

Vi har et bredt utvalg eksklusive varemerker:

Leverandrlogoer web OM OSS


 

Lojer Merivaara Avlangt bilde OM OSS


Lojer kjøper Merivaaras virksomhet innen pleie- og behandling

Den finske produsenten av sykehusutstyr Lojer Oy kjøper det Lahti-baserte helsetjenesteteknologiselskapet Merivaara Oy sin virksomhet innen pleie- og behandlingsprodukter. Den inngåtte avtalen inkluderer Merivaaras produktsortiment hovedsakelig innen sykehus- og undersøkelsessenger, benker, pasientvogner, fødesenger reservedeler, etc. Med denne avtalen blir Lojer Skandinavias største produsent av sykehussenger. Merivaara vil fortsette å fokusere på å utvikle operasjonsstueløsninger i verdensklasse, inkludert styringssystemer for operasjonsstuer, operasjonslamper, operasjonsbord og nøkkelferdige operasjonsløsninger.

Omsetningen av virksomheten som kjøpes er på rundt 9 millioner euro. Avtalen vil føre til at Lojer overtar Merivaaras pleie- og behandlingsvirksomhet i Finland, Sverige og Norge, sammen med en betydelig IPR-portefølje og en rekke produktregistreringer over hele verden. 28 av Merivaara-konsernets ansatte i Finland og Norge vil overføres til Lojer. Produksjonen av sykehussenger vil som tidligere fortsette i Lahtis, Finland, hvor Lojer allerede har annen virksomhet. Lojer har rett til å bruke produktnavn knyttet til Merivaaras sykehussengvirksomhet i fire år. Virksomhetene i de ulike land vil videreføres gjennom Lojer Oy’s egne datterselskaper i Russland (Lojer Russia), Sverige (Medema Physio AB), Norge (Fysiopartner AS) og selvsagt i Finland.

“Gjennom denne avtalen styrker Merivaara sin posisjon som teknologisk leder innen operasjonsstuer. I de senere år har vi fokusert på omfattende løsninger for operasjonsstuer og utvikling av produkter og systemer for å øke produktiviteten, som for eksempel vår internasjonalt belønte operasjonslampe. Vi har også investert tungt i å utvikle våre banebrytende operasjonsbord, en produktkategori vi har til hensikt å styrke ytterligere på det internasjonale markedet i løpet av året”, sier Merivaaras administrerende direktør Jari Kaija.

Lojers strategi styrket og produktsortiment komplettert
Gjennom avtalen vil Lojer kjøpe Merivaaras fødeseng, sykehussenger for voksne og barn samt behandlingsbenker og andre relaterte produkter. Lojers eget sortiment har lenge inkludert sykehussenger, operasjonsbord, undersøkelsesbord og behandlingsbord. “Dette oppkjøpet passer godt til vår strategi, og den kjøpte porteføljen kompletterer vårt sortiment glimrende. Når avtalen er avsluttet, vil vi kunne tilby produkter fra fødsel til eldreomsorg. Vi vil også skaffe en betydelig katalog over vedlikeholds- og reservedeler, noe som vil styrke vår servicevirksomhet i Finland og de andre nordiske landene”, forklarer Lojers administrerende direktør Ville Laine.

Over hundre år gamle selskaper verdsetter finsk kvalitet.
Både Merivaara og Lojer anser det for ekstremt viktig å opprettholde virksomheten i Finland. “Begge selskapene har mer enn hundre års historie i industriell produksjon i Finland. Vi er stolte over å være finsk og av finsk industri, og er veldig glade for at eierskapet forbli i Finland gjennom denne avtalen. Det er en glede å tjene verdens lykkeligste nasjon med verdens beste helseutstyr og tjenester,” oppsummerer Jari Kaija og Ville Laine.

Hva betyr dette for Fysiopartner:
Fysiopartner er en del av Lojer Group, og for Fysiopartner betyr dette at vi har overtatt denne delen av Merivaara i Norge, inkludert tre ansatte som er knyttet til pleie- og behandlingsprodukter. For Merivaars kunder betyr endringen at de nå kontakter Fysiopartner, som viderefører alle kunderelasjoner.


 

Fysiopartner as er ISO sertifisert

Kvalitetspolicy - ISO 9001:2015
Med utgangspunkt i ISO 9001:2015 sikrer vi kvalitet i alle ledd, blant annet gjennom effektiv avvikshåndtering og regelmessig gjennomgåelse av alle rutiner. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, og endringer gjøres fortløpende for å gi våre kunder den beste opplevelsen. Produktmøter holdes jevnlig, og sikrer kundene de beste produktene. Vi skal følge generelle lover, retningslinjer og krav som organisasjonen berøres av. Kort oppsummert står vår evne til å oppfylle kundenes krav og høye forventninger sentralt i vår praksis.

Miljøpolicy - ISO 14001:2015
Med utgangspunkt i ISO 14001:2015 skal Fysiopartner AS ta miljøhensyn i de beslutningene vi tar og i de handlingene vi utfører, og gjennom stadige forbedringer minske vår miljøpåvirkning. Vi skal følge gjeldende miljølover, generelle lover, føringer og krav som organisasjonen berøres av, samt samarbeide med myndighetene og organisasjoner slik at vårt miljøarbeid er i samsvar med samfunnets miljømål. Vi skal kontinuerlig strebe etter økt miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøsaker. Fysiopartner AS skal bidra til en bærekraftig utvikling og være et troverdig alternativ for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

 

PRODUKTER OG NETTBUTIKK OTSIKKO

FYSIKALSK OG TRENING

PRODUKTER OG NETTBUTIKK

 Kundeservice

service
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image