OM OSS | KONTAKT | Fysiopartner

Om Fysiopartner AS

Fysiopartner har siden oppstarten i 1996 etablert seg som en seriøs og troverdig leverandør av utstyr til helse og trening. I 2015 styrket vi vår posisjon ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Vi har dermed utviklet oss videre mot å ha et større fokus på å være total­leverandør av utstyr og inventar til behandling, rehabilitering og fysikalsk trening. Fra 2019 la vi også til et stort sortiment av medisinsk inventar til sykehus og pleiesektoren.

Finske Lojer Group er i dag Nordens største produsent av senger til sykehus. Produktene i Lojers sortiment brukes i mer enn 115 land. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet innenfor sitt sortiment.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på Fysiopartners faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter, helseklinikker, rehabiliteringsinstitusjoner og utdanning/skoler samt offentlige og private sykehus og pleieinstitusjoner.

Vi har hovedkontor, showroom og serviceavdeling i Oslo, samt stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.

www.lojer.com
www.medema.se

 

Vi har et bredt utvalg eksklusive varemerker:

Leverandrlogoer web OM OSS 09 2022

 


 

Lojer Merivaara Avlangt bilde OM OSS


Mai 2019 - Lojer kjøper Merivaaras virksomhet innen pleie- og behandling

Den finske produsenten av sykehusutstyr Lojer Oy kjøper det Lahti-baserte helsetjenesteteknologiselskapet Merivaara Oy sin virksomhet innen pleie- og behandlingsprodukter. Den inngåtte avtalen inkluderer Merivaaras produktsortiment hovedsakelig innen sykehus- og undersøkelsessenger, benker, pasientvogner, fødesenger reservedeler, etc. Med denne avtalen blir Lojer Skandinavias største produsent av sykehussenger. Merivaara vil fortsette å fokusere på å utvikle operasjonsstueløsninger i verdensklasse, inkludert styringssystemer for operasjonsstuer, operasjonslamper, operasjonsbord og nøkkelferdige operasjonsløsninger.

Omsetningen av virksomheten som kjøpes er på rundt 9 millioner euro. Avtalen vil føre til at Lojer overtar Merivaaras pleie- og behandlingsvirksomhet i Finland, Sverige og Norge, sammen med en betydelig IPR-portefølje og en rekke produktregistreringer over hele verden. 28 av Merivaara-konsernets ansatte i Finland og Norge vil overføres til Lojer. Produksjonen av sykehussenger vil som tidligere fortsette i Lahtis, Finland, hvor Lojer allerede har annen virksomhet. Lojer har rett til å bruke produktnavn knyttet til Merivaaras sykehussengvirksomhet i fire år. Virksomhetene i de ulike land vil videreføres gjennom Lojer Oy’s egne datterselskaper i Russland (Lojer Russia), Sverige (Medema Physio AB), Norge (Fysiopartner AS) og selvsagt i Finland.

“Gjennom denne avtalen styrker Merivaara sin posisjon som teknologisk leder innen operasjonsstuer. I de senere år har vi fokusert på omfattende løsninger for operasjonsstuer og utvikling av produkter og systemer for å øke produktiviteten, som for eksempel vår internasjonalt belønte operasjonslampe. Vi har også investert tungt i å utvikle våre banebrytende operasjonsbord, en produktkategori vi har til hensikt å styrke ytterligere på det internasjonale markedet i løpet av året”, sier Merivaaras administrerende direktør Jari Kaija.

Lojers strategi styrket og produktsortiment komplettert
Gjennom avtalen vil Lojer kjøpe Merivaaras fødeseng, sykehussenger for voksne og barn samt behandlingsbenker og andre relaterte produkter. Lojers eget sortiment har lenge inkludert sykehussenger, operasjonsbord, undersøkelsesbord og behandlingsbord. “Dette oppkjøpet passer godt til vår strategi, og den kjøpte porteføljen kompletterer vårt sortiment glimrende. Når avtalen er avsluttet, vil vi kunne tilby produkter fra fødsel til eldreomsorg. Vi vil også skaffe en betydelig katalog over vedlikeholds- og reservedeler, noe som vil styrke vår servicevirksomhet i Finland og de andre nordiske landene”, forklarer Lojers administrerende direktør Ville Laine.

Over hundre år gamle selskaper verdsetter finsk kvalitet.
Både Merivaara og Lojer anser det for ekstremt viktig å opprettholde virksomheten i Finland. “Begge selskapene har mer enn hundre års historie i industriell produksjon i Finland. Vi er stolte over å være finsk og av finsk industri, og er veldig glade for at eierskapet forbli i Finland gjennom denne avtalen. Det er en glede å tjene verdens lykkeligste nasjon med verdens beste helseutstyr og tjenester,” oppsummerer Jari Kaija og Ville Laine.

Hva betyr dette for Fysiopartner:
Fysiopartner er en del av Lojer Group, og for Fysiopartner betyr dette at vi har overtatt denne delen av Merivaara i Norge, inkludert tre ansatte som er knyttet til pleie- og behandlingsprodukter. For Merivaars kunder betyr endringen at de nå kontakter Fysiopartner, som viderefører alle kunderelasjoner.


 

Fysiopartner as er ISO sertifisert

Kvalitetspolicy - ISO 9001:2015
Med utgangspunkt i ISO 9001:2015 sikrer vi kvalitet i alle ledd, blant annet gjennom effektiv avvikshåndtering og regelmessig gjennomgåelse av alle rutiner. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, og endringer gjøres fortløpende for å gi våre kunder den beste opplevelsen. Produktmøter holdes jevnlig, og sikrer kundene de beste produktene. Vi skal følge generelle lover, retningslinjer og krav som organisasjonen berøres av. Kort oppsummert står vår evne til å oppfylle kundenes krav og høye forventninger sentralt i vår praksis.

Miljøpolicy - ISO 14001:2015
Med utgangspunkt i ISO 14001:2015 skal Fysiopartner AS ta miljøhensyn i de beslutningene vi tar og i de handlingene vi utfører, og gjennom stadige forbedringer minske vår miljøpåvirkning. Vi skal følge gjeldende miljølover, generelle lover, føringer og krav som organisasjonen berøres av, samt samarbeide med myndighetene og organisasjoner slik at vårt miljøarbeid er i samsvar med samfunnets miljømål. Vi skal kontinuerlig strebe etter økt miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøsaker. Fysiopartner AS skal bidra til en bærekraftig utvikling og være et troverdig alternativ for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

 

PRODUKTER OG NETTBUTIKK OTSIKKO

FYSIKALSK OG TRENING

PRODUKTER OG NETTBUTIKK

  Kundeservice

Image
Image
Image