Om Fysiopartner AS

Fysiopartner AS har siden starten i 1996 posisjonert seg til å bli en ledende leverandør i Norge innenfor høykvalitets produkter og komplette løsninger til helse, trening og velvære.
Fra 2015 har vi styrket vår posisjon ytterligere ved å bli en del av Lojer Group i Finland / Medema i Sverige. Lojer Groups målsetning er å bli ledende i det nordiske markedet som totalleverandør av utstyr til fysikalsk behandling.

Noen av verdens fremste produsenter av utstyr innen helse og trening har valgt å satse på vår faglige kompetanse for å selge deres utstyr. Våre kunder er i hovedsak fysikalske institutter og helseklinikker, treningssentre samt offentlige institusjoner innenfor rehabilitering og utdanning.

Vi har hovedkontor og showroom i Oslo, serviceavdeling i Moss, nettbutikk og stort lager på Sofiemyr rett utenfor Oslo.

www.lojer.com
www.medema.se

 

Vi har et bredt utvalg eksklusive varemerker:

Brand logos march2018 black NO

 


 
Fysiopartner as er ISO sertifisert

Kvalitetspolicy - ISO 9001:2015
Med utgangspunkt i ISO 9001:2015 sikrer vi kvalitet i alle ledd, blant annet gjennom effektiv avvikshåndtering og regelmessig gjennomgåelse av alle rutiner. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, og endringer gjøres fortløpende for å gi våre kunder den beste opplevelsen. Produktmøter holdes jevnlig, og sikrer kundene de beste produktene. Vi skal følge generelle lover, retningslinjer og krav som organisasjonen berøres av. Kort oppsummert står vår evne til å oppfylle kundenes krav og høye forventninger sentralt i vår praksis.

Miljøpolicy - ISO 14001:2015
Med utgangspunkt i ISO 14001:2015 skal Fysiopartner AS ta miljøhensyn i de beslutningene vi tar og i de handlingene vi utfører, og gjennom stadige forbedringer minske vår miljøpåvirkning. Vi skal følge gjeldende miljølover, generelle lover, føringer og krav som organisasjonen berøres av, samt samarbeide med myndighetene og organisasjoner slik at vårt miljøarbeid er i samsvar med samfunnets miljømål. Vi skal kontinuerlig strebe etter økt miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøsaker. Fysiopartner AS skal bidra til en bærekraftig utvikling og være et troverdig alternativ for våre kunder og samarbeidspartnere.

 

 

PRODUKTER OG NETTBUTIKK OTSIKKO

PRODUKTER OG NETTBUTIKK

Senger / Operasjonsbord

 Kundeservice

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image