Handlekurv

Sponsorater

Fysiopartner vil gjerne bidra til å støtte tiltak som er direkte knyttet til vår virksomhet og som er viktige bidragsytere til å fremme god helse, forskning og sunne holdninger. Det gjør vi som sponsor, samarbeidspartner eller som bruker. Dette er også tiltak som kan være til glede for våre ansatte.

Norsk Idrettskiropraktisk Forening

Norsk Idrettskiropraktisk Forening, NIKF er en spesialforening for kiropraktorer som er medlemmer av Norsk Kiropraktorforening.

Foreningen sitt formål er å:
– Arbeide for å innlemme idrettskiropraktikk i en ny norsk utdanningsinstitusjon – samt arbeide for å heve standarden i norske kiropraktorer sin etterutdanning og kliniske erfaring innen idrettskiropraktikk.
– Øke og formidle kunnskap om kiropraktikk innen forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader.
– Arbeide for å bedre samarbeid mellom kiropraktorer, idrettslag og den enkelte idrettsutøver.
– Arbeide aktivt for å øke samarbeidet med andre faggrupper innen idrettsmedisin.
– Ha som mål at kiropraktikk blir representert på idrettsarrangement, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken, som omhandler forebygging, håndtering og rehabilitering av muskel-og skjelettskader relatert til deltaking i idrett eller fysisk aktivitet.
Målet for en idrettskiropraktor er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner, fremme fysisk fostring og helse, på alle nivå fra mosjonist til eliten, både på og utenfor idrettsarenaen. Som i idrettsmedisinen, så er nøkkelen til kiropraktisk suksess å involvere og motivere pasientene til aktivt å ta ansvar for egen helse.

Vi, Fysiopartner, er stolt samarbeidspartner med NIKF.

www.idrettskiropraktikk.no

FFI – Faggruppen for idrettsfysioterapi (Norsk Fysioterapi Forbund)

Fysiopartner har i over 10 år hatt et ønske om å være med å stimulere til forskning og vitenskapelig videreutvikling i idrettsfysioterapimiljøet i Norge. Som sponsor for FFI deler vi hvert år ut ”Fysiopartnerprisen” på kr. 10.000,- i samarbeid med FFIs Forskningsråd. Hensikten med prisen er å løfte frem den praksisnære og idrettsfysioterapirelevante forskningen som foregår på ulike arenaer.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI) er en faggruppe innordnet Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og er den største faggruppen med i overkant av 1200 medlemmer.

FFI har som mål å samle fysioterapeuter med interesse for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin og har et nært samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

FFI skal ivareta medlemmenes faglige interesser, rammebetingelser, fremme utdanning og forskning innen idrettsfysioterapi.

FFI ønsker samtidig å øke og formidle kunnskap om de positive helseeffektene av regelmessig fysisk aktivitet for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen generelt.

www.fysio.no

www.fysio.no/Idrettsfysioterapi

 

Manuellterapeutenes Servicekontor

Fysiopartner er sponsor for Manuellterapeutenes Servicekontor.
Servicekontorets oppgave er å fremme faglige aktiviteter, markedsføring, informasjon og gi andre tjenester knyttet til manuellterapeuters næringsvirksomhet.

Servicekontoret sørger for dokumentasjon og bidrar til forskning som er nødvendig for at manuellterapeutene skal kunne utøve sin næringsvirksomhet forsvarlig.
Sammen med de andre faste sponsorene for Servicekontoret finansieres forskningsprisen, Muskel- og Skjelett-prisen, som deles ut hvert år på manuellterapeutenes tverrfaglige seminar. Med denne prisen ønsker vi å bidra til økt forskning og ytterligere kunnskap innen dette feltet.

www.manuellterapi.no

Close Print Version